Registre Municipal

El reglament de participació ciutadana de Gelida, al seu article 21 descriu el fitxer municipal d'entitats com el registre en el que s'inscriuen les associacions, grups estables i fundacions que tinguin el seu àmbit d'actuació principal al municipi.

El registre d'entitats ha de ser un òrgan dinàmic per conèixer la realitat associativa de Gelida i analitzar i estudiar les variacions en el teixit associatiu, per tal de donar a conèixer aquesta informació a l´Ajuntament i a les entitats i afavorir una eficaç política de foment i millora de l'activitat associativa.

La inscripció al registre us permetrà accedir a diferents ajuts i serveis de l'Ajuntament com, sol·licitar l'ús d'instal·lacions municipals, formar part del Portal d'Entitats i rebre informació de tot allò que sigui del vostre interès.

La documentació que cal portar per inscriure's al registre municipal d'entitats es:

- Estatuts de l'entitat
- Número d'inscripció al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya (o a qualsevol altre registre que, pel seu àmbit d'actuació, territorial o material, correspongui)
- NIF de l'entitat
- Domicili social de l'entitat
- Logotip de l'entitat, si en té (sempre que sigui possible, en format digital)
- Nombre de socis de l'entitat
- Configuració de la junta directiva
- Una relació de tots els ajuts rebuts de qualsevol administració durant l'any anterior a l'any de la data d'inscripció

Tant la sol·licitud dels impresos com la presentació de documentació al Registre Municipal d'Entitats es tramita des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Centre d'Iniciatives Culturals - CIC (c/Jaume Via, 17) en horari d'atenció al públic (de 16h a 20h).

 

Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres: 16 a 20h /  Mes de juliol: 10 a 14h. Tel: 93 779 22 15

Mossèn Jaume Via, 19
08790
 GELIDA