Crear una Entitat

Què és una entitat?
Agrupació de persones que s’uneixen voluntàriament per a uns objectius comuns.
Formar-ne part permet conèixer i relacionar-se amb altres persones, aprendre a treballar en equip, sentir-se reconegut per realitzar una tasca...
D’entitats n’hi ha de molts tipus: juvenils, culturals, esportives, mediambientals, de suport social i voluntariat, de cooperació ...
A Catalunya les associacions es regulen per la Llei d’Associacions aprovada l’any 1997, la qual marca tot el que fa referència a la creació i organització d’entitats.
Com es constitueix una entitat?
1. En primer lloc ha d’estar formada per un mínim de 3 persones.
2. Amb una finalitat, uns objectius comuns.
3. No tenir finalitats lucratives, és a dir, els beneficis que pot donar s’inverteixen en la mateixa entitat.

Com tramitar l’alta d’una nova entitat?
Es necessita la documentació següent:
-       L’acta fundacional: és el document que acredita la intenció de constituir l’entitat, i ha d’estar signada pels socis fundadors.
-       Els estatuts: són les línies bàsiques que han de regir l’entitat, així que caldrà que estiguin molt ben definits,  perquè és el marc de referència de l’entitat. Han de contenir:
-       El nom de l’entitat (que no podrà coincidir amb el d’una altra entitat ja existent).
-       Objectius de la mateixa, que han d’estar redactats de forma concreta i clara.
-       Domicili.
-       Àmbit territorial on actuarà.
-       Quins seran els òrgans directius i la forma en que s’administrarà.
-       Cal tenir en compte que hi haurà d’haver dos òrgans:
-       L’assemblea general, integrada per tots els socis.
-       La junta directiva: president, secretari, tresorer, vocals…
-       Normes d’admissió i pèrdua de la qualitat de soci.
-       Drets i deures socials
-       Patrimoni, en el cas de que n’hi hagi.
-       Recursos econòmics previstos: quotes socis…
-       Destinació del patrimoni social en cas de dissolució
Amb tota la documentació cal sol•licitar la inscripció en el Registre d’associacions del Departament de Justícia. S’hi pot anar personalment (c/ Pau Clarís, 81 de Barcelona), o es pot tramitar mitjançant les Oficines de Benestar Social de la Generalitat o d’alguns Ajuntaments.

Com inscriure una entitat al Registre de Justícia de la Generalitat?
Aquest servei està subjecte a una taxa de 57,75 euros (a principis de 2017). Si inicieu aquest tràmit en línia, l’import de la taxa queda reduït al 50%. El pagament d’aquesta taxa s’haurà de justificar en el moment de la presentació de la sol·licitud. Per generar la carta de pagament, cal accedir a la pàgina web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formularis/associacions/ i prémer el formulari "Sol•licitud", prémer el botó "Arxivar document" i emplenar les dades del formulari. (és necessita firma electrònica d’internet). Amb tota la documentació cal sol•licitar la inscripció en el Registre d’Associacions del Departament de Jústicia. S’hi pot anar personalment (c/Pau Clarís, 81 de Barcelona Telèfon: 93 316 41 23; 93 316 41 24, Fax: 93 316 41 26 Adreça: Apartat de Correus 31036-  08010 Barcelona), o es pot tramitar mitjançant les Oficines de Benestar Social de la Generalitat o d’alguns Ajuntaments i si es fa per Internet directament.
L'oficina més propera és la de Martorell situada en el primer pis del Centre Cultural (Pça de les Cultures, s/n) amb atenció al públic de dilluns a divendres en horari de 9 a 14h, el telèfon de contacte és 937 737 180, des d’aquesta seu que te registre també se’ns tramitarà la nostra documentació de constitució d’entitat.
Horari d’atenció: De dilluns a dijous: de 8,30 a 17h.Divendres de 8.30 a 14.30h. Horari de Nadal: de 8.30 a 14.30h, del 15 de desembre al 10 de gener i els dies 24 i 31 de desembre tancat a tots els efectes Horari de Setmana Santa: de 8.30 a 14.30h Horari d’estiu (de l’1 de juny al 30 de setembre): de 8 h a 14.30h.

Com puc informar-me de l’estat de la meva sol•licitud?
Presencialment:A l’Oficina d’atenció al ciutadà del Departament de Justícia: C/ Pau Claris, 81 (Barcelona). De Dilluns a dijous de 8.30 a 17 hores Divendres de 8.30 a 14.30 hores. Als serveis territorials del Departament de Justícia, en el cas d’entitats inscrites en la seva demarcació. 3) Telefònicament: Al 012- A Oficina d’atenció al ciutadà, o Departament de Justícia: 93 316 41 24.

Silenci administratiu
Si l’Administració no respon en el termini màxim legalment establert (3 mesos), es pot entendre que la sol•licitud s’ha respost en sentit favorable.

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 16 a 20h
Mes de juliol: de 10 a 14h

93 779 22 15