Grup de Persones: Associació de Veïns Martivell Polígon 1

La nostra associació té com a objectiu representar els interessos dels veïns de la urbanització Martivell Polígon 1. Actualment, té un caràcter voluntari, tant pel que fa a la participació, com als socis i les aportacions de quotes.

(08790)

Societat Cooperativa Urbanització Martivell

Societat dels veïns de la urbanització Martivell de Gelida, en règim de cooperativa per l'autoabastiment de l'aigua potable, formada 380 socis, propietaris d’habitatge a la urbanització.

Av. Martivell, 27 (08790)