Partit Demòcrata Català de Gelida (PDeCat Gelida)

El Partit Demòcrata Català és un partit polític independentista català, republicà, democràtic, plural, humanista i progressista, que té com a eix de la seva filosofia política el desenvolupament integral i el benestar de les persones.

(08790)