UCG (Unió del Casal Gelidenc)

La Unió del Casal Gelidenc és una associació nascuda l'any 1950 per la fusió de la Societat Coral Artesans, fundada l'any 1897, i el Casal Gelidenc, fundat l'any 1933. Ambdues entitats eren cabdals en el teixit sociocultural de Gelida, ja que aglutinaven les activitats socials, culturals, esportives i recreatives del nostre poble, un tarannà que l'entitat actual ha heretat.

C/Major, 8 - 12 (08790)
http://ucg.gelida.ppe.entitats.diba.cat